Dịch Học Tinh Hoa

Dịch Học Tinh Hoa

Dịch giả:
Số trang:
343 trang
NXB:
Trẻ
Quy cách:
19 x 13 x 1.5 cm

Dịch Học Tinh Hoa

Dịch giả:
Số trang: 343 trang
NXB: Trẻ
Quy cách: 19 x 13 x 1.5 cm

Ngày nay ai cũng đều công nhận Kinh Dịch là một quyển kỳ thư của minh triết phương Đông, nó nói hết sự lý vô cùng vô tận của mọi sự mọi lẽ trong đời. Nhưng học dịch không phải là việc dễ dàng vì bản văn và cách hành văn của kinh Dịch quá cô đọng, lại dùng ngôn ngữ biểu tượng nên càng ngày càng trở nên bí hiểm với phần đông đọc giả chúng ta ngày nay. Dịch học tinh hoa của Nguyễn Duy Cần trình bày những phần cốt lõi và tinh hoa nhất của tác phẩm Chu Dịch, giúp người đọc có hiểu biết căn bản từ thấp tới cao, cũng như những ứng dụng của Chu Dịch vào đời sống hiện đại.