Tinh hoa văn hóa phương Đông

Tinh hoa văn hóa phương Đông

Dịch giả:
Số trang:
888 trang
Quy cách:
16 x 24 cm

Tinh hoa văn hóa phương Đông

Dịch giả:
Số trang: 888 trang
Quy cách: 16 x 24 cm

Tinh Hoa Văn Hóa Phương Đông (Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản) gồm 2 phần chính:

Phần 1: là một cái nhìn tổng quan về lịch sử - văn hóa Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản (Từ thượng cổ cho tới cuối thế kỉ XIX). Thông qua phần này, sách giới thiệu đến bạn đọc những diễn biến chủ chốt trong tiến trình lịch sử của từng nước, những sự kiện văn hóa lớn, tiêu biểu, những nguyên nhân đưa đến hiện tượng đồng văn giữa ba nước,...

Phần 2: tập trung giới thiệu những thành tựu văn hóa của 3 nước và một số vấn đề văn hóa học liên quan đến việc tìm hiểu một khu vực văn hóa.