Giáo dục Nhật Bản: Số đếm (4-5 tuổi)

Giáo dục Nhật Bản: Số đếm (4-5 tuổi)

Dịch giả:
Nhóm U.I.H.
Số trang:
76 trang
Quy cách:
21 x 29,5cm

Giáo dục Nhật Bản: Số đếm (4-5 tuổi)

Dịch giả: Nhóm U.I.H.
Số trang: 76 trang
Quy cách: 21 x 29,5cm

Số đếm (4~5 tuổi) hướng đến đối tượng là những trẻ đã đếm được đến số 10. Trẻ sẽ hứng thú luyện tập với các bài có lồng ghép dán nhãn, tô màu hay chơi nối điểm. Quyển sách bồi dưỡng cho trẻ kỹ năng vận dụng số với các bài tập đếm số đến 10, tương quan giữa số lượng và con số, số thứ tự…

Các bài tập chính trong sách:

+ Số đếm đến 12: đếm số lớn hơn 10 bằng cách tách thành “nhóm 10” và “nhóm còn lại”

+ Số thứ tự: thứ tự đếm từ phía trước hoặc từ phía sau/ nhận biết vị trí và thứ tự

+ Phân tách số 5: bài tập phân tách số cơ bản để học phép cộng, phép trừ