Giáo dục Nhật Bản: Vui học Katakana (5-6 tuổi)

Giáo dục Nhật Bản: Vui học Katakana (5-6 tuổi)

Dịch giả:
Nhóm U.I.H.
Số trang:
68 trang
Quy cách:
21 x 29,5cm

Giáo dục Nhật Bản: Vui học Katakana (5-6 tuổi)

Dịch giả: Nhóm U.I.H.
Số trang: 68 trang
Quy cách: 21 x 29,5cm

Vui học Katakana (5~6 tuổi) giúp trẻ phân biệt và tập viết đúng chữ Katakana và Hiragana. Giúp bồi dưỡng khả năng ngôn ngữ của trẻ thông qua việc luyện tập chữ Katakana với những từ vựng theo chủ đề (thức ăn, động vật…). Trẻ vừa được vui chơi vừa luyện tập với các dạng bài có lồng ghép dán nhãn và tô màu, từ đó củng cố kỹ năng đọc và viết chữ Katakana một cách chính xác.

- Các bài tập chính trong sách:

+ Tập viết toàn bộ chữ Katakana: luyện tập về thanh âm, trọc âm, bán trọc âm, ảo âm, ảo trường âm, xúc âm, trường âm;

+ Từ vựng Katakana: học các từ vựng theo những chủ đề như thức ăn, động vật, nhạc cụ, từ tượng thanh, từ tượng hình…;

+ Phân biệt cách dùng Katakana và Hiragana: phân biệt những chữ Katakana và Hiragana có hình dạng tương tự nhau (như セ và せ…)

+ Luyện tập các từ vựng kết hợp Katakana lẫn Hiragana.