GIỐNG MÀ KHÔNG GIỐNG - NHỮNG CẶP ĐÔI CHỚ NÊN NHẦM LẪN

GIỐNG MÀ KHÔNG GIỐNG - NHỮNG CẶP ĐÔI CHỚ NÊN NHẦM LẪN

Dịch giả:
Ngô Hữu Long
Số trang:
132 trang
Quy cách:
19x26 cm

GIỐNG MÀ KHÔNG GIỐNG - NHỮNG CẶP ĐÔI CHỚ NÊN NHẦM LẪN

Dịch giả: Ngô Hữu Long
Số trang: 132 trang
Quy cách: 19x26 cm
CON CHIM PANH-GOANH KIA ĐÁNG YÊU QUÁ! Ồ KHÔNG, LÀ CHIM CÁNH CỤT ĐÓ MÀ CHIẾC ÁO GI LÊ CỦA CẬU ĐẸP QUÁ! CẬU ĐỊNH NÓI VỀ CHIẾC CARDIGAN NÀY À? CẬU BỊ CẬN THỊ À? KHÔNG, TỚ BỊ VIỄN THỊ!