Hiền tài nước Việt - Trương Hán Siêu

Hiền tài nước Việt - Trương Hán Siêu

Dịch giả:
Số trang:
24 trang
Quy cách:
17x24 cm

Hiền tài nước Việt - Trương Hán Siêu

Dịch giả:
Số trang: 24 trang
Quy cách: 17x24 cm
Thiền sư giữ nước còn vang danh Lưỡng quốc Trạng nguyên rạng sử xanh Khí tiết nhà Nho anh hung thẹn Trờn Nam nhớ mãi bậc tinh anh Lịch sử Việt Nam không chỉ có các danh tướng mà nhiều vị danh hiền, văn tài cũng đã góp phần bảo vệ giang sơn xã tắc, bình trị thiên hạ, giữ gìn chính khí quốc gia. Bạn có biết họ là ai không? Hãy cùng tìm đọc bộ Hiền Tài Nước Việt gồm: Thiền sư Vạn Hạnh, Mạc Đĩnh Chi, Chu Văn An, Trương Hán Siêu, Nguyễn Trãi, Lương Thế Vinh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ, Lê Quý Đôn, Cao Bá Quát