HIỂU VỀ TÀI CHÍNH VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI-TIẾT KIỆM TƯƠNG LAI

HIỂU VỀ TÀI CHÍNH VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI-TIẾT KIỆM TƯƠNG LAI

Dịch giả:
Hoàng Thi
Số trang:
34 trang
Quy cách:
14.5 x 20.5 cm

HIỂU VỀ TÀI CHÍNH VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI-TIẾT KIỆM TƯƠNG LAI

Dịch giả: Hoàng Thi
Số trang: 34 trang
Quy cách: 14.5 x 20.5 cm
Nếu hôm nay bạn được bố mẹ thưởng cho 50.000 đồng, bạn sẽ làm gì? 1. Để toàn bộ số tiền đó vào tài khoản tiết kiệm? 2. Tiêu hết nhanh nhất có thể? 3. Tiết kiệm một ít và tiêu nốt phần còn lại? Ai cũng biết phương án 2 là vui nhất, nhưng thực ra phương án tốt nhất cho ta có lẽ là phương án 1 hoặc 3. Nhưng tại sao chúng ta phải tiết kiệm? Tiết kiệm như thế nào cho đúng? Và lập kế hoạch tiết kiệm – chi tiêu ra sao.