Hoàng Tử Nhỏ Và Chú Bé Nghèo Khổ

Hoàng Tử Nhỏ Và Chú Bé Nghèo Khổ

Dịch giả:
Minh Châu
Số trang:
124 trang
Quy cách:
13 x 19 cm

Hoàng Tử Nhỏ Và Chú Bé Nghèo Khổ

Dịch giả: Minh Châu
Số trang: 124 trang
Quy cách: 13 x 19 cm

Câu chuyện kể về việc hoán đổi vị trí giữa một hoàng tử nhỏ va một chú bé nghèo, từ đó bắt đầu cuộc sống mới của mỗi người với những câu chuyện, những tình huống thú vị.