Hồi Ký Hoành Linh Đỗ Mẫu - Tâm sự tướng lưu vong

Hồi Ký Hoành Linh Đỗ Mẫu - Tâm sự tướng lưu vong

Dịch giả:
Số trang:
752 trang
Quy cách:
14x20 cm

Hồi Ký Hoành Linh Đỗ Mẫu - Tâm sự tướng lưu vong

Dịch giả:
Số trang: 752 trang
Quy cách: 14x20 cm
Hoành Linh Đỗ Mậu, do những đặc điểm có lợi thế riêng đã có cách nhìn, cách nghĩ khá độc đáo và phần nào xác thực nên qua hồi ký của ông, chúng ta có thể tham khảo để xem xét thêm những chuyện diễn ra phía bên kia trận tuyến của một giai đoạn lịch sử chống ngoại xâm quan trọng của đất nước mà chúng ta còn cần tiếp tục nghiên cứu. Qua tập hồi ký, bạn đọc sẽ có thêm một tài liệu tham khảo về con người, sự việc, một bức tranh sinh động về đời sống chính trị- xã hội miền Nam Việt Nam trước 1975.