How The Body Works-Hiểu Hết Về Cơ Thể

How The Body Works-Hiểu Hết Về Cơ Thể

Dịch giả:
Số trang:
220 trang
Quy cách:
19.5 x 23 cm

How The Body Works-Hiểu Hết Về Cơ Thể

Dịch giả:
Số trang: 220 trang
Quy cách: 19.5 x 23 cm

Truyền thông ngập tràn những khám phá và những lời khuyên mới mẻ về những thứ chúng ta nạp vào cơ thể nhưng có cơ sở khoa học nào cho bất kỳ tuyên bố đó không?

Với những hình minh họa rõ ràng, dễ hiểu, cuốn sách Hiểu hết về cơ thể sẽ mang lại những thông tin lý thú liên quan đến thức ăn, từ công đoạn sản xuất đến ích lợi/tác hại của chúng với sức khỏe.