Kể Chuyện Các Vị Vua Hiền

Kể Chuyện Các Vị Vua Hiền

Dịch giả:
Số trang:
156 trang
Quy cách:
14.5 x 20.5 cm

Kể Chuyện Các Vị Vua Hiền

Dịch giả:
Số trang: 156 trang
Quy cách: 14.5 x 20.5 cm
Thời nào cũng vậy, đất nước thịnh hay suy đều là do tài đức của những người đứng đầu. Lịch sử Việt Nam đã ghi công đức của bao vị vua hiền, tướng giỏi - những người suốt đời lo nỗi lo của dân, vui nỗi vui cùng dân. Mời các em cùng mở những trang trong cuốn sách này để nghe câu chuyện kể về các vị vua anh minh của dân tộc ta.