Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh: Ngô Quyền Đại Phá Quân Nam Hán

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh: Ngô Quyền Đại Phá Quân Nam Hán

Dịch giả:
Số trang:
86 trang
NXB:
Trẻ
Quy cách:
19 x 24 cm

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh: Ngô Quyền Đại Phá Quân Nam Hán

Dịch giả:
Số trang: 86 trang
NXB: Trẻ
Quy cách: 19 x 24 cm
Chờ đến khi nước triều xuống, trận địa cọc nhô lên, Ngô Quyền ra lệnh tổng phản công. Ngô Quyền dẫn đạo quân chủ lực phục sẵn, ào ra, bất ngờ đánh xuống chặn đầu quân Nam Hán. Quân địch bị tấn công bất ngờ, đâm ra rối loạn, ất ý chí chiến đấu, đánh cầm chừng rồi bỏ chạy. Nhưng vừa tới cửa sông, đạo quân của Lưu Hoằng Tháo sa vào trận địa cọc; thuyền lớp bị cọc đâm lủng, lớp bị dồn lại kẹt cứng không sao thoát ra biển được. Quân Nam Hán vô cùng hoảng loạn, nhiều tên nhảy xuống sông hòng bơi lên bờ chạy trốn. Lúc đó đội thủy quân của Ngô Quyền truy kích đến nơi, xáp vào quyết chiến một trận kinh hồn. Quân giặc lớp bị giết, lớp bị thương, lớp rơi xuống sông vướng vào cọc nhọn kêu la, than khóc vang trời.