Loan-Từ Cuộc Đời Của Con Chim Phượng Hoàng

Loan-Từ Cuộc Đời Của Con Chim Phượng Hoàng

Dịch giả:
Trương Hồng Quang
Số trang:
404 trang
NXB:
Trẻ
Quy cách:
13 x 20 cm

Loan-Từ Cuộc Đời Của Con Chim Phượng Hoàng

Dịch giả: Trương Hồng Quang
Số trang: 404 trang
NXB: Trẻ
Quy cách: 13 x 20 cm

Cuộc đời của người phụ nữ tên Loan, mẹ của tác giả. Bà đã sống qua thời kỳ chiến tranh nhiều biến động ở Việt Nam, có nhiều con, sang Pháp, An giê ri... Ở đâu bà cũng gặp nhiều thử thách lớn nhưng đều vượt qua và sống kiêu hãnh như chim phượng hoàng.

Tác phẩm là best seller 2 năm liền trên trang amazon thể loại tự truyện. Cùng với cuộc đời của nhân vật chính, người đọc thấy được quãng thời gian sôi động trong lịch sử Việt Nam từ góc nhìn của người thường dân. Người phụ nữ này tuy ít học nhưng duyên dáng, mạnh mẽ, khôn ngoan, và đặc biệt luôn giữ niềm tin lớn vào chính mình.