[Tủ sách văn học trong nhà trường] - Thơ Nguyễn Khuyến

[Tủ sách văn học trong nhà trường] - Thơ Nguyễn Khuyến

Dịch giả:
Số trang:
120 trang
Quy cách:
13 x 19 cm

[Tủ sách văn học trong nhà trường] - Thơ Nguyễn Khuyến

Dịch giả:
Số trang: 120 trang
Quy cách: 13 x 19 cm

Nguyễn Khuyến là người đã sáng tạo nên những áng văn chương điêu luyện, tuy thế, trong thơ ông tuyệt nhiên không thấy dấu vết của sự đẽo gọt cầu kì. Nhiều bài thơ dung dị của Nguyễn Khuyến cho ta cái cảm tưởng nhà thơ đã thoát ra khỏi cái vỏ vật chất của ngôn từ mà tóm bắt đúng cái thần của sự sống. Sự sống hiện ra trong thơ cô đúc đến đậm đặc, và thật như chính nó...