Muôn Kiểu Nhọ Thế Kỉ

Muôn Kiểu Nhọ Thế Kỉ

Dịch giả:
Dương Trang
Số trang:
96 trang
Quy cách:
20.5 x 14.5 cm

Muôn Kiểu Nhọ Thế Kỉ

Dịch giả: Dương Trang
Số trang: 96 trang
Quy cách: 20.5 x 14.5 cm

Muôn Kiểu Nhọ Thế Kỉ

Tuyển tập những mẩu truyện hài hước thường ngày về một anh chàng siêu nhọ của hoạ sĩ Scott Koblish