Nezumi chú chuột đáng yêu - Đôi bạn

Nezumi chú chuột đáng yêu - Đôi bạn

Dịch giả:
Kỷ Hoa Đại
Số trang:
32 trang
Quy cách:
16x18.5cm

Nezumi chú chuột đáng yêu - Đôi bạn

Dịch giả: Kỷ Hoa Đại
Số trang: 32 trang
Quy cách: 16x18.5cm
Khi Nemi đang ngồi đan thì Nezumi đến chơi. "Nemi đang đan áo gilê cho mình thì phải ! Thế rồi cái áo ấy sẽ vừa khít với mình, mình sẽ diện áo và hai đứa sẽ cùng đi chơi... Rồi Nemi sẽ trở thành cô dâu của mình..."ước mơ của Nezumi cứ thế lớn lên và bay bổng...