Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam-Sọ Dừa

Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam-Sọ Dừa

Dịch giả:
Số trang:
32 trang
Quy cách:
14,5 x 20,5 cm

Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam-Sọ Dừa

Dịch giả:
Số trang: 32 trang
Quy cách: 14,5 x 20,5 cm

Bà mẹ nghèo sau khi uống nước ở một cái gáo dừa trở về thì có mang. Đến ngày trở dạ, bà sinh ra một đứa con kì hình dị dạng: tròn lông lốc, có đủ mồm miệng, mắt mũi… nhưng không có cổ và tay chân… Bà mẹ thương tình vẫn gắng nuôi con, cho đến một ngày kia, đứa bé lớn lên, nhận việc đi chăn dê cho nhà phú ông… Rồi lại đến một ngày, đứa bé ấy thành quan Trạng…