Những Ngày Thứ Ba Với Thầy Morrie

Những Ngày Thứ Ba Với Thầy Morrie

Dịch giả:
Nguyễn Hữu Gia Bảo
Số trang:
240 trang
Quy cách:
14,5 x 20,5 cm

Những Ngày Thứ Ba Với Thầy Morrie

Dịch giả: Nguyễn Hữu Gia Bảo
Số trang: 240 trang
Quy cách: 14,5 x 20,5 cm

Lớp học cuối cùng trong đời vị giáo sư già của tôi diễn ra mỗi tuần một lần, tại nhà thầy, bên cửa sổ phòng làm việc nơi thầy có thể thấy cây dâm bụt nhỏ trổ hoa hồng tươi. Lớp học diễn ra vào thứ Ba. Không cần cuốn sách nào. Môn học mang tên Ý Nghĩa Cuộc Đời. Và người thầy đúc kết từ chính kinh nghiệm đời mình để xây giáo án.