Những Tấm Lòng Nhân Ái - Gọi Tên Yêu Thương

Những Tấm Lòng Nhân Ái - Gọi Tên Yêu Thương

Dịch giả:
Số trang:
160 trang
Quy cách:
11 x 18 cm

Những Tấm Lòng Nhân Ái - Gọi Tên Yêu Thương

Dịch giả:
Số trang: 160 trang
Quy cách: 11 x 18 cm

Gọi Tên Yêu Thương, một cuốn sách chứa đựng bao la tấm lòng nhân ái của từng nhân vật trong mỗi câu chuyện. 

Được tập hợp bởi nhiều câu chuyện khác nhau, nhưng bên trong lại chứa một điểm chung là "tình người", sự chân thành và một tình yêu thương khó tả.

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Người trong một nước phải thương nhau cùng

CA DAO- TỤC NGỮ VIỆT NAM