Ông già Nam Bộ nhiều chuyện - Góc khuất dưới chưn đèn

Ông già Nam Bộ nhiều chuyện - Góc khuất dưới chưn đèn

Dịch giả:
Số trang:
245 trang
Quy cách:
13 x 20.5 cm

Ông già Nam Bộ nhiều chuyện - Góc khuất dưới chưn đèn

Dịch giả:
Số trang: 245 trang
Quy cách: 13 x 20.5 cm
Cũng vẫn là một “ông già Nam bộ nhiều chuyện” kể lại chuyện đời xưa qua nhiều góc nhìn khác nhau của người đời nay. Những chuyện mà: ‘Lịch sử có khi là một sự tình cờ và bất ngờ, khiến đất nước lắm phen trải qua đoạn trường dân tộc. Với dân tộc Việt, việc ấy chỉ là việc dĩ nhiên, họ tự hóa giải biến hung thành kiết. Mỗi triều đại đi qua, họ sẵn lòng bỏ qua những điều tồi tệ đối với họ, nhưng chưa bao giờ họ sẵn lòng tha thứ bọn nối giáo giặc và họ nhất tề đứng lên đánh đuổi quân thù xâm lược.’ (Trích: Kẻ giết vua nhiều nhất trong sử Việt)