RIKI TAI CỤP - CHUYỆN VỀ CHÚ THỎ COOL NHẤT HÀ LAN

RIKI TAI CỤP - CHUYỆN VỀ CHÚ THỎ COOL NHẤT HÀ LAN

Dịch giả:
Số trang:
28 trang
Quy cách:
19 x 26 cm

RIKI TAI CỤP - CHUYỆN VỀ CHÚ THỎ COOL NHẤT HÀ LAN

Dịch giả:
Số trang: 28 trang
Quy cách: 19 x 26 cm
Riki có một chiếc tai cụp. Các bạn thỏ xúm vào cười trêu. Cậu tìm đủ mọi cách để chiếc tai dựng thẳng lên. Cậu treo người trên cành, chèn một củ cà rốt, buộc cả cành cây con, giấu tai trong giành ủ tích trà,… Nhưng chẳng cách nào được cả. Cho đến một ngày kia… Một câu chuyện thú vị đầy ắp những bất ngờ về Thỏ Riki tai cụp. Món quà dễ thương dành cho bạn nhỏ từ 4 tuổi.