Thanh - Việt Nghị Hòa tiến trình công nhận triều đại Quang Trung

Thanh - Việt Nghị Hòa tiến trình công nhận triều đại Quang Trung

Dịch giả:
Số trang:
388 trang
Quy cách:

Thanh - Việt Nghị Hòa tiến trình công nhận triều đại Quang Trung

Dịch giả:
Số trang: 388 trang
Quy cách:
Trong tiến trình đàm phán, nhà Thanh đã dàn ra một vở kịch lớn để từ từ xóa đi nỗi nhục bại trận với nhiều tướng lãnh cao cấp tử thương. Vở kịch đó hoàn hảo đến nỗi nhiều sử gia Trung Hoa - cả đại lục lẫn Đài Loan - vẫn nhấn mạnh vào việc nước ta cầu hòa (mà họ gọi là khất hàng) được nhà Thanh chấp thuận mặc dù trên ngôn từ ngoại giao, cầu hòa không đồng nghĩa với khiếp nhược.