THỜI THƠ ẤU CỦA CÁC THIÊN TÀI T3 - NHỮNG THIÊN TÀI YÊU THÍCH THÁM HIỂM

THỜI THƠ ẤU CỦA CÁC THIÊN TÀI T3 - NHỮNG THIÊN TÀI YÊU THÍCH THÁM HIỂM

Dịch giả:
Nguyễn Kiều Oanh
Số trang:
164 trang
Quy cách:
14.5 x 20.5 cm

THỜI THƠ ẤU CỦA CÁC THIÊN TÀI T3 - NHỮNG THIÊN TÀI YÊU THÍCH THÁM HIỂM

Dịch giả: Nguyễn Kiều Oanh
Số trang: 164 trang
Quy cách: 14.5 x 20.5 cm
Chúng ta ai cũng có ước mơ, có những ước mơ tưởng chừng như rất khó thực hiện, nhưng các em chớ vội từ bỏ nó. Các em hãy học tập những thiên tài, luôn cố gắng nỗ lực hết mình, cống hiến hết mình để thực hiện ước mơ. Các vĩ nhân đã không ngừng cố gắng để thỏa mãn tính hiếu kì và thực hiện ước mơ như nhà khảo cổ Suliman – Khám phá di tích thành Towrroa, Giáo sư Gốt đát – phát minh ra tên lửa, đặt nền móng cho du hành vũ trụ hay Mác cô Pô lô – tác giả của cuốn sách quý Đông Phương kiến văn. Tập 3 của Bộ sách nói về những thiên tài yêu thích thám hiểm như: Cô lôm bô - Nhà thám hiểm xuyên đại dương, Amunsen - Thực hiện ước mơ chinh phục Nam Cực, Suliman - Nhà khảo cổ và cuộc chiến thành Troy