TIẾP CẬN TRUYỆN KIỀU TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA (BC)

TIẾP CẬN TRUYỆN KIỀU TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA (BC)

Dịch giả:
Số trang:
0 trang
Quy cách:

TIẾP CẬN TRUYỆN KIỀU TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA (BC)

Dịch giả:
Số trang: 0 trang
Quy cách:
Nguyễn Du với "con mắt nhìn xuyên sáu cõi, có tấm lòng nghĩ suốt ngàn đời" (Mộng Liên Đường chủ nhân) đã tạo ra một Truyện Kiều bất hủ. Tính chất phi thường của tác phẩm không chỉ thể hiện qua quan niệm độc đáo, qua nghệ thuật tài hoa mà còn ở chỗ nó mang một tầm vóc văn hóa, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, mang tính lịch sử và truyền thống văn hóa thời đại. Bởi lẽ mọi tài năng nghệ thuật ngoài việc góp phần tạo ra sự ổn định và bền vững của thể loại, dẫn tới sự kết tinh về thể loại còn sản sinh ra các giá trị văn hóa, và tạo được tầm vóc lịch sử mang tính vĩnh hằng cho tác phẩm. Từ đó, mọi tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của nhân loại ngoài việc là một điển hình nghệ thuật còn là tác phẩm mang tính văn hóa sâu sắc, giúp cho độc giả muôn đời và mọi thời hiểu biết sâu sắc dân tộc mình. Đó cũng là lý do khiến cho mỗi người Việt Nam đều thuộc lòng dăm bảy câu Kiều, dẫn tới những hình thức sinh hoạt như lẩy Kiều, tập Kiều, bói Kiều... Truyện Kiều trở thành tác phẩm văn học mang tính đại chúng nhất, được phổ biến, truyền tụng nhiều nhất.