TÒ MÒ VỀ CƠ THỂ MÌNH - THẮC MẮC CỦA TUỔI MỚI LỚN

TÒ MÒ VỀ CƠ THỂ MÌNH - THẮC MẮC CỦA TUỔI MỚI LỚN

Dịch giả:
Nguyễn Ngọc Linh
Số trang:
184 trang
Quy cách:
14.5 x 20.5 cm

TÒ MÒ VỀ CƠ THỂ MÌNH - THẮC MẮC CỦA TUỔI MỚI LỚN

Dịch giả: Nguyễn Ngọc Linh
Số trang: 184 trang
Quy cách: 14.5 x 20.5 cm
Cuốn sách giải thích những thắc mắc mà các em học sinh cấp 1 đang thực sự quan tâm về giới tính đồng thời giúp các bạn nhỏ biết trân trọng và yêu quý cơ thể của mình hơn.