Tranh Truyện Lịch Sử Việt Nam-Phùng Hưng

Tranh Truyện Lịch Sử Việt Nam-Phùng Hưng

Dịch giả:
Số trang:
32 trang
Quy cách:
14,5 x 20,5 cm

Tranh Truyện Lịch Sử Việt Nam-Phùng Hưng

Dịch giả:
Số trang: 32 trang
Quy cách: 14,5 x 20,5 cm

Phùng Hưng (?-791) xuất thân từ dòng dõi cự tộc lâu đời đất Đường Lâm, nổi tiếng yêu nước thương dân. Ông đã phát động một cuộc khởi nghĩa lớn và bền bỉ hơn hai mươi năm chống lại nhà Đường, đem lại độc lập cho dân tộc một thời gian. Nhân dân suy tôn ông là Bố Cái đại vương, nghĩa là người có công bảo bọc, che chở dân như cha mẹ.