Tranh Truyện Lịch Sử Việt Nam-Tô Hiến Thành

Tranh Truyện Lịch Sử Việt Nam-Tô Hiến Thành

Dịch giả:
Số trang:
32 trang
Quy cách:
14,5 x 20,5 cm

Tranh Truyện Lịch Sử Việt Nam-Tô Hiến Thành

Dịch giả:
Số trang: 32 trang
Quy cách: 14,5 x 20,5 cm

Tô Hiến Thành là bậc hiền thần nổi tiếng, phụng sự tận tụy suốt ba triều vua Lý. Ông làm đến chức Thái uý đầu triều, nắm giữ trọng trách, luôn làm tròn bổn phận. Ông không khuất phục cường quyền, luôn đứng về phía chính nghĩa, dù sóng gió đến đâu cũng không thể lay chuyển. Công đức của ông được các bậc vua triều Lý và nhân dân ca ngợi đến muôn đời sau.