TRỜI ĐẤT GÀ VỊT ƠI MẶT TRỜI ĐÃ BỊ ĐÁNH CẮP

TRỜI ĐẤT GÀ VỊT ƠI MẶT TRỜI ĐÃ BỊ ĐÁNH CẮP

Dịch giả:
Ong Ong Ong
Số trang:
48 trang
Quy cách:
14.5x19 cm

TRỜI ĐẤT GÀ VỊT ƠI MẶT TRỜI ĐÃ BỊ ĐÁNH CẮP

Dịch giả: Ong Ong Ong
Số trang: 48 trang
Quy cách: 14.5x19 cm
Ở chuồng gà, mọi chuyện không được suôn sẻ lắm: Pitikok không thể đánh thức mặt trời! Như mọi buổi sáng khác, bố của Carmen và Carmélito đã cất tiếng gáy: "Ò ó o o!" Nhưng không ăn thua. Vầng dương đã biến mất. Carmen, Carmélito và Bélinon quyết định tìm lại mặt trời! Nhân danh gà mái! Mời bạn đón đọc.