Từ Điển Hình Ảnh Trực Quan: Đơn Vị Đo Lường

Từ Điển Hình Ảnh Trực Quan: Đơn Vị Đo Lường

Dịch giả:
Phương Hoa
Số trang:
96 trang
Quy cách:
21 x 29.7 cm

Từ Điển Hình Ảnh Trực Quan: Đơn Vị Đo Lường

Dịch giả: Phương Hoa
Số trang: 96 trang
Quy cách: 21 x 29.7 cm
Mét, kilogram, lít, độ C, tất cả đều là những đơn vị thân thuộc trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Bất cứ sự vật nào cũng có một đơn vị của riêng nó. Thế nhưng, bạn có thể tưởng tượng được “hình ảnh” của 1 m hay 1 kg không? Ngoài những đơn vị như vừa kể trên, liệu còn có những đơn vị nào khác đang chờ đợi chúng ta khám phá? Thông qua việc diễn tả các khái niệm trừu tượng bằng những hình ảnh trực quan, dễ hiểu, cuốn từ điển này sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về các đơn vị đo lường cũng như thế giới xung quanh mình.