Từ Trang Sách Đến Gương Mặt Văn Chương

Từ Trang Sách Đến Gương Mặt Văn Chương

Dịch giả:
Số trang:
120 trang
Quy cách:
14 x 20.5 cm

Từ Trang Sách Đến Gương Mặt Văn Chương

Dịch giả:
Số trang: 120 trang
Quy cách: 14 x 20.5 cm
Làm phê bình, với tôi, quan trọng là sự trung thực, và quan trọng nhất là trung thực với chính mình. Cái đó, chứ không phải sự khách quan. Tôi thật không hiểu tại sao bao lâu nay nhiều người đề cao sự khách quan trong phê bình đến thế? Vì làm gì và lấy ở đâu ra mà có một sự khách quan “trong suốt”, khi phê bình là một công việc về bản chất là mang đậm tính chất cá nhân, cá tính? Vậy thì hãy trung thực, thậm chí trung thực với chính sự thiên vị của mình và đừng viết ra những gì mình không/ chưa tin tưởng. Như thế, theo tôi cần thiết hơn là khách quan, “công tâm” một cách giả tạ