Vợ Chồng Lão Twit

Vợ Chồng Lão Twit

Dịch giả:
Nguyễn Thị Bích Nga
Số trang:
92 trang
Quy cách:
13 x 20 cm

Vợ Chồng Lão Twit

Dịch giả: Nguyễn Thị Bích Nga
Số trang: 92 trang
Quy cách: 13 x 20 cm

Roald Dahl - Vợ Chồng Lão Twit

Giun trong đĩa mì

Ếch ngồi trên giường

Mắt giả trong cốc nước

Vợ chồng Twit là những kẻ khó chịu nhất trên đời. Chúng ghét tất cả, trừ những trò trêu chọc lẫn nhau và trêu chọc những loài vật vô tội.

Các em hãy xem chúng giở trò gì nhé!