WHO? HENRY DAVID THOREUX-CHUYỆN KỂ VỀ DANH NHÂN THẾ GIỚI

WHO? HENRY DAVID THOREUX-CHUYỆN KỂ VỀ DANH NHÂN THẾ GIỚI

Dịch giả:
Cao Thị Hải Bắc
Số trang:
160 trang
Quy cách:
14,5 x 20,5 cm

WHO? HENRY DAVID THOREUX-CHUYỆN KỂ VỀ DANH NHÂN THẾ GIỚI

Dịch giả: Cao Thị Hải Bắc
Số trang: 160 trang
Quy cách: 14,5 x 20,5 cm
Henry Thoreau từng là một đứa trẻ bị coi là lập dị, một giáo viên hết lòng yêu thương học trò, một chàng trai chính trực và ưu thích tự do, một nhà triết học luôn muốn sống hòa hợp với thiên nhiên… Henry Thoreau đã sống cách chúng ta hơn một thế kỉ nhưng những suy nghĩ của ông về cuộc sống, con người và vấn đề bảo vệ thiên nhiên cho đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị! “Nếu thả mình trên con thuyền đang trôi theo dòng nước, bạn sẽ cảm nhận rõ nhất tiếng nói của trái tim.” – Henry David Thoreau -