Yêu Thương Và Bảo Vệ Hành Tinh Xanh - Bảo Vệ Rừng

Yêu Thương Và Bảo Vệ Hành Tinh Xanh - Bảo Vệ Rừng

Dịch giả:
Vũ Kim Ngân
Số trang:
16 trang
NXB:
Trẻ
Quy cách:
19 x 20.5 cm

Yêu Thương Và Bảo Vệ Hành Tinh Xanh - Bảo Vệ Rừng

Dịch giả: Vũ Kim Ngân
Số trang: 16 trang
NXB: Trẻ
Quy cách: 19 x 20.5 cm

Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải ý thức để bảo vệ các loài động và thực vật. Hãy dừng ngay việc tàn phá thiên nhiên, ngừng ngay việc chặt phá rừng. Rừng giúp bảo vệ sự sống con người, giúp cân bằng hệ sinh thái. Nếu rừng bị tàn phá thì nhiều hệ lụy về biến đổi sẽ đi theo như lũ lụt, lở đất, làm tàn phá các hệ động thực vật sống chung trong hệ sinh thái. Nên bảo vệ rừng là bảo vệ chính sự sống bình yên của chúng ta. Hãy nâng cao nhận thức việc bảo vệ rừng, không làm mất thêm rừng cho các hoạt động xây dựng, lấy gỗ làm vật dụng, tích cực hơn là chúng ta hãy trồng thêm cây xanh, hãy phủ xanh mặt đất càng nhiều càng tốt.