Yêu Thương Và Bảo Vệ Hành Tinh Xanh - Xử Lý Rác Thải

Yêu Thương Và Bảo Vệ Hành Tinh Xanh - Xử Lý Rác Thải

Dịch giả:
Vũ Kim Ngân
Số trang:
16 trang
NXB:
Trẻ
Quy cách:
19 x 20.5 cm

Yêu Thương Và Bảo Vệ Hành Tinh Xanh - Xử Lý Rác Thải

Dịch giả: Vũ Kim Ngân
Số trang: 16 trang
NXB: Trẻ
Quy cách: 19 x 20.5 cm

Điều gì sẽ xảy ra với lượng rác mà chúng ta thải ra hàng ngày. Tại sao chúng cần phải được xử lý và chôn lấp một cách an toàn. Có phải tất cả rác đều bỏ đi hay chúng có thể tái sử dụng? Hãy học để biết tầm quan trọng việc xử lý rác thải. Trong mỗi gia đình, chúng ta phải biết xử lý, phân loại rác thải trước khi xe rác mang đi. Vì có rác phân hủy, có loại rác không phân hủy. Mỗi loại rác đều có cách xử lý khác nhau để chúng không làm hại đến môi trường.