BÙI GIÁNG - TUYỂN TẬP LUẬN ĐỀ

BÙI GIÁNG - TUYỂN TẬP LUẬN ĐỀ

Dịch giả:
Số trang:
364 trang
Quy cách:
13x20,5 cm

BÙI GIÁNG - TUYỂN TẬP LUẬN ĐỀ

Dịch giả:
Số trang: 364 trang
Quy cách: 13x20,5 cm
"Với Bùi Giáng, cái đọc ấy hiện lên trước mắt ta như một tuyệt kỹ. Ông phôi dựng một thế giới mới bằng những câu thơ và lời văn u huyền diễm tuyệt trong những kỳ thư tuyệt tác trong một trò chơi tạo tác nửa trẻ thơ nửa kỳ lão, nơi ông chạy qua chạy lại ở giữa và sung sướng tự gọi mình là Trung-Niên Thy-Sỹ."_Nhà văn, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu. Văn bản luận đề của Bùi Giáng không chỉ dẫn ta lối vào các danh tác bằng một khí chất hay tâm tình riêng, mà còn giúp chúng ta tiếp xúc với một lối "luận đề" văn học tự do, đầy nghệ sĩ tính, một cảnh giới tiếp nhận văn chương tài hoa, cởi mở đầy phóng khoáng.