CÂU CHUYỆN CẢI LƯƠNG THẬT VÀ ĐẸP

CÂU CHUYỆN CẢI LƯƠNG THẬT VÀ ĐẸP

Dịch giả:
Lục Phạm Quỳnh Nhi
Số trang:
80 trang
Quy cách:

CÂU CHUYỆN CẢI LƯƠNG THẬT VÀ ĐẸP

Dịch giả: Lục Phạm Quỳnh Nhi
Số trang: 80 trang
Quy cách:
Cuốn sách ngắn này ghi lại những kỷ niệm và hồi ức về nghệ thuật Cải Lương, được thực hiện bởi hai nghiên cứu viên lịch sử truyền khẩu từ Hội đồng Anh là Hugo Frey và Suzanne Joinson qua 10 ngày làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai vào tháng 4/2019. Khung phương pháp luận được sử dụng ở đây là dẫn dắt cho các lời kể cũng như khuyến khích chia sẻ các ký ức một cách cởi mở. Mỗi buổi phỏng vấn đều được quay phim và tường thuật. Rất nhiều phiên phỏng vấn kéo dài hơn 40 phút, được hỗ trợ bởi một phiên dịch viên, và có một phim tài liệ đi kèm.