Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh: Lam Sơn Dấy Nghĩa

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh: Lam Sơn Dấy Nghĩa

Dịch giả:
Số trang:
86 trang
NXB:
Trẻ
Quy cách:
19 x 24 cm

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh: Lam Sơn Dấy Nghĩa

Dịch giả:
Số trang: 86 trang
NXB: Trẻ
Quy cách: 19 x 24 cm
Mùa xuân năm Mậu Tuất (1418), Lê Lợi cùng các hào kiệt phất cờ khởi nghĩa Lam Sơn. Ở buổi đầu khởi nghĩa, nghĩa quân phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn giữ vững niềm tin sắt đá vào thắng lợi cuối cùng của cuộc khởi nghĩa. Thời kỳ hoạt động ở núi rừng Thanh Hóa là giai đoạn khó khăn nhất của khởi nghĩa Lam Sơn - vừa chống giặc Minh, vừa chống Ai Lao. Đối mặt với sự vây khốn của kẻ thù, nghĩa quân đã bao lần lâm vào tình thế hiểm nghèo: ba lần rút chạy lên núi Chí Linh, thiếu quân lương, binh sĩ hao hụt, quân tâm lung lay, Dù vậy, nghĩa quân vẫn giương cao ngọn cờ kháng chiến, tin vào thắng lợi tương lai.