Sưu & Tầm

Sưu & Tầm

Dịch giả:
Số trang:
156 trang
Quy cách:
17.0 x 17.0 cm

Sưu & Tầm

Dịch giả:
Số trang: 156 trang
Quy cách: 17.0 x 17.0 cm
Những chuyện nhỏ được chọn lọc trong tập Sưu Và Tầm này mang nhiều hiện thực và ít hư cấu, được thêm bớt, chải chuốt để nó thành truyện. Đây là những sự việc đã xảy ra và đã in sâu vào trí nhớ của tôi. Viết lên thành chuyện trước hết do sự cần thiết của bản thân mình. Dần dần thấy nên chia sẻ với những người thân thương, và sau một thời gian nữa lại thấy có thể đưa đến bạn đọc mà tôi có cảm giác là không ít người sẽ tìm thấy chính mình vì những quan điểm đối với Đời, với Người, với Cuộc sống cũng như với nghệ thuật. Đây là điều tôi hy vọng.