DẪN NHẬP VỀ THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG

DẪN NHẬP VỀ THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG

Dịch giả:
Nguyễn Quốc Hà
Số trang:
251 trang
Quy cách:
14 x 20.5 cm

DẪN NHẬP VỀ THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG

Dịch giả: Nguyễn Quốc Hà
Số trang: 251 trang
Quy cách: 14 x 20.5 cm
“Thương mại công bằng” là một thuật ngữ vừa quen vừa lạ với nhiều người trong chúng ta. Quen là bởi nó song hành với toàn cầu hóa và tự do thương mại; còn thấylạ vì nó chưa thực sự hiện hữu ở Việt Nam. Cuốn sách này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lý thuyết và cơ chế vận hành của Thương mại công bằng cũng như các tổ chức hoạt động cho phong trào này. Phổ biến một phương thức thực hành tự do thương mại giữa các quốc gia nhằm bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho những người lao động trực tiếp làm ra sản phẩm xuất khẩu, đặc biệt là ở các nước nghèo, có thể nói, Thương mại công bằng là một lựa chọn tốt trong cuộc chiến chống đói nghèo hiện nay.  “Thật tuyệt vời. Đối với bất kỳ ai từng tự hỏi ‘Thương mại công bằng’ nghĩa là gì, thì tập sách dẫn nhập này sẽ nói cho bạn biết mọi điều bạn từng muốn biết và còn hơn thế nữa.” Alexandra Spieldoch, Giám đốc chương trình Trade and Global Governance Program