Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng

Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng

Dịch giả:
Số trang:
257 trang
Quy cách:
13 x 20 cm

Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng

Dịch giả:
Số trang: 257 trang
Quy cách: 13 x 20 cm
Tất cả những con người sáng tạo đều cô đơn, vì họ đã dành quá nhiều tình thương, ước mơ cho con người và cuộc đời, nhưng đau đớn thay, cả con người và cuộc đời đều không hiểu họ nên họ đành phải ôm nỗi cô độc đó gửi vào trong các sáng tác của mình.  Những bài viết trong tập sách này không hẳn là những bài nghiên cứu về văn học, thi ca hay tư tưởng của họ. Mục đích của tôi giản dị chỉ là ghi lại những năm tháng mà tuổi trẻ tôi đã may mắn được gần gũi và nhất là được chia sẻ một chút vui buồn trên hành trình đi tìm cái đẹp của họ mà thôi.  Thích Phước An