Kĩ Năng Xây Dựng Và Tổ Chức Các Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Trường Tiểu Học

Kĩ Năng Xây Dựng Và Tổ Chức Các Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Trường Tiểu Học

Dịch giả:
Số trang:
128 trang
Quy cách:
16 x 24 cm

Kĩ Năng Xây Dựng Và Tổ Chức Các Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Trường Tiểu Học

Dịch giả:
Số trang: 128 trang
Quy cách: 16 x 24 cm

Cuốn sách là tập hợp các Kĩ Năng Xây Dựng Và Tổ Chức Các Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Trường Tiểu Học nhằm đưa ra các giải pháp giảng dạy phù hợp cho học sinh.