Marketing vô thức - P2: Điều khiển hành vi

Marketing vô thức - P2: Điều khiển hành vi

Dịch giả:
Hoàng Đức Long
Số trang:
378 trang
Quy cách:

Marketing vô thức - P2: Điều khiển hành vi

Dịch giả: Hoàng Đức Long
Số trang: 378 trang
Quy cách:
Một hướng tiếp cận hoàn toàn mới cho các chiến lược marketing. Một “công trình nghiên cứu" dựa trên những kiến thức từ khoa học thần kinh, kinh tế học hành vi, tâm lý học nhận thức và tâm lý học xã hội. Một con đường khác ngắn hơn, khoa học và hiệu quả hơn để hướng khách hàng đến hành vi mua. Phil Barden đã mang tới một con đường mới: Marketing vô thức giúp các marketers có thể trực tiếp tác động vào tiềm thức của khách hàng, khiến họ thẩm thấu những thông tin marketing của chúng ta đưa ra một cách trôi chảy hơn và gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định của họ một cách vô thức. Phần 2: Điều khiển hành vi – Bây giờ tác giả sẽ dựa vào hàng ngàn nghiên cứu khoa học để giúp bạn thiết kế ra “giao diện ra quyết định” bên trong não bộ của khách hàng, tách ra từng mảng nhỏ và có những kích thích đúng mức đến tâm trí khách hàng. Sau cùng bạn cần chọn ra một chiến lược marketing khoa học nhất, hiệu quả nhất và có thể thành công cao nhất.