Những Câu Nói Hay Về Sách Và Văn Hóa Đọc

Những Câu Nói Hay Về Sách Và Văn Hóa Đọc

Dịch giả:
Số trang:
268 trang
Quy cách:
20 x 21 cm

Những Câu Nói Hay Về Sách Và Văn Hóa Đọc

Dịch giả:
Số trang: 268 trang
Quy cách: 20 x 21 cm
Có sách và tri thức thì có văn minh và mọi lĩnh vực đều được phát triển. Có văn hóa đọc và giáo dục thì dân tộc tiến về phía trước rất nhanh. May thay, tất cả những điều này đang xảy ra ở đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta đang cùng nhau, chung tâm, chung sức xây dựng và phát triển văn hóa đọc. Nhận thấy lợi ích to lớn và thiết thực, trong suốt 11 năm qua chúng tôi đã sưu tầm được rất nhiều các câu nói nổi tiếng, các thành ngữ và tục ngữ về sách và văn hóa đọc. Chúng tôi thật sự muốn sự đóng góp, tư vấn, chung tay, chung sức của tất cả các quý vị và bạn đọc.