NHỮNG NGƯỜI LÍNH

NHỮNG NGƯỜI LÍNH

Dịch giả:
Số trang:
508 trang
Quy cách:
16 x 24 cm

NHỮNG NGƯỜI LÍNH

Dịch giả:
Số trang: 508 trang
Quy cách: 16 x 24 cm
Một lịch sử quân ngũ, chiến đấu, hy sinh và lý tưởng 1800-1945  John A.HayMond là nhà sử học từng đoạt giải thưởng nghiên cứu lịch sử của luật quân sự, tác động của chiến tranh đối với xã hội và các trường hợp bất công xã hội trong lịch sử. Vậy nên ông đã khảo sát tỉ mỉ nhiều sự kiện gắn kết các quân nhân về mặt không gian và thời gian, mạnh mẽ khai thác những báo cáo mới nhất để xây dựng một bản tường thuật với tính trực chỉ sống động. Những người lính (Soldiers) là một cuốn sách thú vị và giàu thông tin: lịch sử, qua đó, được tái hiện một cách rõ ràng nhất. Tác phẩm này cũng được công bố trên tạp chí Military History Quarterly và tạp chí Museum and Society. Dù là cuộc chiến nào, quân đội nào hay quốc tịch nào, thì trải nghiệm của những người đã qua chiến tranh đều giống nhau. Những người lính (Soldiers) làm rõ những trải nghiệm chung ấy trong suốt 150 năm chiến sự,