NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI VẬT LÍ HIỆN ĐẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI VẬT LÍ HIỆN ĐẠI

Dịch giả:
Số trang:
0 trang
Quy cách:

NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI VẬT LÍ HIỆN ĐẠI

Dịch giả:
Số trang: 0 trang
Quy cách:
Nội dung cuốn sách này là những vấn đề mới nhất trong vật lí xuất hiện trong các năm 2016, 2017 và 2018: hấp dẫn entropic và cảm ứng, vũ trụ Dirac-Milne, cách mạng nhiệt động học lượng tử, những pha topo, đồng điều và đối đồng điều, siêu dẫn giả tinh thể và siêu dẫn fractal, meson sắc đẹp, Bootstrap, mô hình SYK, kim loại lạ và lỗ đen,… Trong những năm vừa qua người ta quan sát được sự thâm nhập của toán vào vật lí lí thuyết như topo vào vật lí môi trường đông đặc, mối liên quan giữa các lĩnh vực khác nhau của vật lí như kim loại lạ với lỗ đen. Cuốn sách hy vọng nhằm cung cấp những điều mới lạ trong vật lí những năm gần đây để bạn đọc có thể theo kịp sự phát triển của vật lí hiện đại.