Roi thần

Roi thần

Dịch giả:
Số trang:
156 trang
Quy cách:
14 x 20.5 cm

Roi thần

Dịch giả:
Số trang: 156 trang
Quy cách: 14 x 20.5 cm
Tôi tạo cho Roi thần một nội dung nghiêm túc, dưới hình thức hài kịch, mang dáng dấp ngớ ngẩn và quái lạ, bởi lẽ sự ngưỡng vọng của chúng ta dành cho tổ tiên đã qua thời mù quáng hoang đường…” Năm 1984, con đường sáng tác của Phùng Kí Tài rẽ sang một ngả khác, đánh dấu bằng truyện Roi Thần (giải Truyện vừa ưu tú toàn Trung Quốc). Ông muốn tìm ra một con đường khác, đó là viết về những di tích văn hóa thể hiện ở “người nhàn, việc tạp, chuyện lạ” tại Thiên Tân cuối đời Thanh, đầu đời Dân quốc, đồng thời phải viết cho ra “cái vị Thiên Tân chính cống.