Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam-Chàng Học Trò Và Con Cho Đá
by

Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam-Chàng Học Trò Và Con Cho Đá

Dịch giả:
Số trang:
32 trang
Quy cách:
14.5x20.5 cm
by

Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam-Chàng Học Trò Và Con Cho Đá

Dịch giả:
Số trang: 32 trang
Quy cách: 14.5x20.5 cm

Có con chó đá bên vệ đường hằng ngày cứ thấy cậu học trò nọ đi qua là vẫy đuôi mừng. Hỏi ra mới biết sự tình, cậu học trò đã được chấm sổ Thiên Tào cho đỗ vào kì thi năm ấy. Người cha từ khi biết tin, thay đổi hẳn tâm tính, lên mặt vênh vang, hợm hĩnh và ngang ngược với xóm làng. Bởi thế, chó đá không còn vẫy đuôi nữa, và bảng vàng năm ấy vắng tên cậu học trò...