Đêm qua sân trước một cành mai

Đêm qua sân trước một cành mai

Dịch giả:
Số trang:
85 trang
Quy cách:
13 x 20.5 cm

Đêm qua sân trước một cành mai

Dịch giả:
Số trang: 85 trang
Quy cách: 13 x 20.5 cm
Khởi đi từ một tập truyện mà tác giả Nguyễn Tường Bách viết cho mình, cho thân hữu, với một không khí văn chương rất gần với những công án Thiền, những điển tích trong kinh Phật. Tất cả được thể hiện bằng một nhân sinh quan và ngôn ngữ thấm đẫm Thiền vị, sự thanh thoát của một tinh thần tự do. Cuốn sách kết tinh mong muốn mang lại pháp lạc, gợi mở kho tàng minh triết của bình an trong mỗi độc giả.