Lời Người Man Di Hiện Đại

Lời Người Man Di Hiện Đại

Dịch giả:
Số trang:
176 trang
Quy cách:
13 x 20.5 cm

Lời Người Man Di Hiện Đại

Dịch giả:
Số trang: 176 trang
Quy cách: 13 x 20.5 cm

LỜI NGƯỜI MAN DI HIỆN ĐẠI, tập hợp những bài viết tiêu biểu của học giả Nguyễn Văn Vĩnh trong suốt 30 năm làm báo (1907 - 1936).

Nguyễn Văn Vĩnh bẳng tất cả sức lực, trí tuệ và sự hiểu biết phong phú của mình đã theo đuổi liên tục, theo đuổi đến cùng làm sao để đồng bào của ông, dân tộc của ông, thích dùng chữ Quốc ngữ. Để rồi từ sự thích thú đó, đồng bào của ông sẽ yêu mến con chữ này và coi nó là máu thịt của mình. Ông khẳng định: "Nước Nam ta sau này, hay dở cũng ở như chữ Quốc ngữ"

Những tư liệu, bài viết của ông mà chúng tôi trình bày trong cuốn sách nhỏ này được sắp xếp theo thứ tự thời gian ra đời của nó, và được sao chép từ bản gốc một cách cẩn trọng nhất, trung thực nhất, nhằm giúp cho người đọc không chỉ theo dõi được quá trình tư duy của Nguyễn Văn Vĩnh về chữ viết Quốc ngữ, mà còn thấy được "hình hài' của chữ Quốc ngữ với văn phong ở cái thuở dò dẫm.