Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam-Sự Tích Hồ Gươm

Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam-Sự Tích Hồ Gươm

Dịch giả:
Số trang:
32 trang
Quy cách:
14.5 x 20.5 cm

Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam-Sự Tích Hồ Gươm

Dịch giả:
Số trang: 32 trang
Quy cách: 14.5 x 20.5 cm

Câu chuyện Long Vương cho Lê Lợi mượn gươm thần trừ giặc ngoại xâm đã được người Việt ta truyền từ đời này sang đời khác. Nơi Rùa Vàng nhận lại gươm báu chính là hồ Hoàn Kiếm, hay hồ Gươm - một thắng cảnh giàu ý nghĩa lịch sử của thủ đô Hà Nội ngày nay…